Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 roku podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzania przez ZRP regulaminów i programów konkursów o zasięgu ogólnopolskim.

Uchwała ustala i wprowadza „Zasady zatwierdzania przez Związek Rzemiosła Polskiego regulaminów konkursów o zasięgu ogólnopolskim”, „Wniosek o zatwierdzenie przez Związek Rzemiosła Polskiego Regulaminu i programu konkursu zawodowego o zasięgu ogólnopolskim” oraz „Zaświadczenie”.

Zatwierdzone przez Związek Rzemiosła Polskiego Regulaminy konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim dają upoważnienie organizatorom konkursu do wystawienia „Zaświadczenia”, które jest podstawą dla izby rzemieślniczej do zwolnienia laureatów sześciu pierwszych miejsc ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego (zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, poz. 89 z późn. zm.).

Zatwierdzone przez Związek Rzemiosła Polskiego regulaminy konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim podawane będą do publicznej informacji na stronach www.zrp.pl oraz www.zrp.ewr.pl.

W załączeniu przesyłamy „Zasady zatwierdzania przez Związek Rzemiosła Polskiego regulaminów konkursów o zasięgu ogólnopolskim” oraz „Wniosek o zatwierdzenie przez Związek Rzemiosła Polskiego Regulaminu i programu konkursu zawodowego o zasięgu ogólnopolskim”

 

DO POBRANIA:

Zasady zatwierdzania regulaminów

Wniosek o zatwierdzenie regulaminu konkursu