Informujemy że dnia 22.03.2020 odbędzie się próbny egzamin czeladniczy. Chętni do przystąpienia do egzaminu mogą zgłaszać się do dnia 29.02.2020 do Cechu Rzemiosł Różnych

Załączniki:

karta_zgłoszeniowa_egzamin_probny.pdf

Egzamin_probny_zawiadomienie.pdf

egzamin_czeladniczy_probny_karta_obserwacji.pdf