Logo

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych 2018

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.  (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 446).

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.