Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. W sumie na rozwój przedsiębiorstw w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Dlatego już teraz warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

 

Skąd i dla kogo?

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Dotacja czy kredyt?

W kolejnych 7 latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

Na co?

Największe szanse na dotacje mają inwestycje realizowane w obszarach:

Badania i Rozwój

Unijne dotacje będą wpierać rozwój infrastruktury B+R w firmach oraz prowadzenie przez nie prac badawczo rozwojowych. Zakres wsparcia dobrze oddaje hasło „ Od pomysłu do rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek.

Inteligentne specjalizacje

Największe szanse na dofinansowanie będą mieli przedsiębiorcy realizujący inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach – może to być na przykład wzornictwo i włókiennictwo w łódzkim albo technologie informacyjne i komunikacyjne czy medycyna w śląskim.

Rozwój firm

O dofinansowanie będą mogły starać się firmy realizujące inwestycje w wyniku których nastąpi:

  • wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia,
  • rozbudowa przedsiębiorstwa, w tym zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego.

Technologie informacyjno – komunikacyjne

Dotacje będą wspierać wprowadzanie w firmach rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem czy też tworzenie portali pracowniczych do zarządzania zasobami personalnymi on-line.

Ochrona Środowiska

Bardzo istotnym obszarem wspieranym przez Unię jest ochrona środowiska – nie mogło więc i tu zabraknąć możliwości uzyskania dofinansowania przez firmy chcące zawalczyć o zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz działające w takich branżach jak zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Ekspansja Zagraniczna

Wspierana będzie międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw i promocja firm za granicą. Pieniądze będzie można uzyskać m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych.

Szkolenia

Trudno wyobrazić sobie rozwój firm bez inwestycji w ludzi. Aby umożliwić przedsiębiorcom dostęp do szkoleń wprowadzone zostaną bony edukacyjne. Za taki bon będzie można zakupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Dofinansowanie będzie oparte na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba będzie wychodziła od przedsiębiorcy, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwi Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), czyli baza firm szkoleniowych i proponowanych przez nie kursów.

Kiedy?

Pierwszy konkurs w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla firm zostanie ogłoszony już 2 kwietnia. Znamy również harmonogram kolejnych konkursów w ramach POIR. Informacje o wszystkich konkursach znajdą się w Wyszukiwarce Dotacji.