Korespondencja prowadzona z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie wysokości podatków dla przedsiębiorców.

Załącznik 1

Załącznik 2