Konkurs w ramach poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

UWAGA! O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Więcej informacji:  http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/