Już od 1 grudnia 2018 r. będzie obowiązywać elektroniczne zwolnienie lekarskie

Już wkrótce lekarze będą mogli korzystać jedyne z elektronicznego zwolnienia lekarskiego. Chociaż opcja ta dostępna jest już od stycznia 2016 roku, dopiero od lipca lekarze będą zobligowani do korzystania z takiej formy tzw. L4. Z tego powodu pojawia się coraz więcej wątpliwości, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni przygotować się do zmian.

PUE ZUS

PUE ZUS to narzędzie przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, celem skrócenia czasu wystawiania zwolnienia lekarskiego w stosunku do formy papierowej. Lekarze mogą również korzystać z aplikacji gabinetowych zintegrowanych z PUE ZUS.

Narzędzie to pozwala załatwić wszelkie sprawy, związane z ubezpieczeniem bez konieczności przychodzenia do urzędu. Posiadacz konta w PUE ZUS ma dostęp do wszystkich swoich danych oraz może przeglądać, jak i składać wnioski. Założenie konta jest darmowe. Jednak jeśli nie posiada się profilu zaufanego lub certyfikowanego podpisu, a także nie planuje się korzystać przy rejestracji konta z bankowości elektronicznej, wymagane będzie dodatkowo jednorazowe potwierdzenie tożsamości w placówce ZUS.

Należy zauważyć, że posiadanie konta w PUE ZUS jest obowiązkowe dla pracodawców, przekazujących dokumentu do ZUS w formie elektronicznej, tj. zatrudniających więcej niż 5 pracowników.

W przypadku posiadania konta przez pracodawcę w systemie informacja o wystawieniu przez lekarza zwolnienia dla jego pracownika, pojawi się automatycznie również na jego koncie. Także, korzystając z formy elektronicznej, pracodawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości wystawionego zwolnienia.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Elektroniczna forma powinna ułatwić pracę lekarzom

Podstawową korzyścią, która wpływa także na czekających w kolejce pacjentów, jest szybkość wystawienia zwolnień w formie elektronicznej. W PUE ZUS lekarz lub inna uprawiona do wystawienia zwolnienia osoba ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do wystawienia dokumentu i są one automatycznie wstawiane do formularza.

Wystawione zwolnienie nie będzie musiało być dodatkowo kierowane do ZUS ani przez lekarza, ani przez płatnika lub ubezpieczonego, gdyż zostanie automatycznie przekierowane po jego wystawieniu.

Należy jednak pamiętać, że lekarz będzie musiał przygotować wydruk zwolnienia elektronicznego, jeżeli zażąda tego ubezpieczony lub pracodawca nie będzie posiadał konta w PUE ZUS. Lekarz za każdym razem otrzyma informację z systemu podczas wystawiania zwolnienia lekarskiego o tym, czy pracodawca ma założone konto.

Osoby z własną działalnością gospodarczą

Ułatwienia czekają również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które samodzielnie składają dokumenty dotyczące ustalenia prawa do zasiłków w ZUS. Pamiętajmy, że zwolnienie automatycznie jest przesyłane do ZUS, zatem przedsiębiorca nie będzie musiał go dostarczać.

Konto nieobowiązkowe przy zatrudnianiu maksymalnie 4 pracowników

Pracodawca zatrudniający mniej niż 5 pracowników nie będzie miał obowiązku posiadania konta w systemie. Wydaje się jednak, że w sytuacji gdy wszystkie zwolnienia będą wystawiane w formie elektronicznej, założenie darmowego konta w PUE ZUS jest rozwiązaniem korzystnym i eliminującym dodatkowe formalności, jak np. konieczność dostarczenia wydruku zwolnienia elektronicznego.

Podstawową zasadą przy elektronicznym zwolnieniu jest brak obowiązku po stronie pracownika dostarczenia do pracodawcy zwolnienia w przeciągu 7 dni od jego wystawienia.

Gdy lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu

Lekarz może w określonych przypadkach wydrukować elektroniczne zwolnienie, przykładowo w przypadku brak dostępu do systemu lub brak dostępu do Internetu, a także podczas wizyty domowej. W takich okolicznościach lekarz jest obowiązany wystawić zwolnienie na wydrukowanym z systemu formularzu.

Informację o tak wystawionym L4 lekarz jest obowiązany wprowadzić w przeciągu 3 dni roboczych od wystawienia zwolnienia na formularzu do systemu.

Forma papierowa

Forma papierowa tzw. L4 zniknie z końcem czerwca 2018 roku. Warto zauważyć, że omawiane wyżej przypadki konieczności wydrukowania elektronicznego zwolnienia, różnią się formą od formularza zwolnienia papierowego. Forma papierowa przygotowywana jest na formularzu ZUS ZAL, pobieranym przez lekarzy z placówek ZUS. Wydruk elektronicznego zwolnienia lekarz przygotuje, drukując stosowny dokument z serwisu.

Należy pamiętać, że jeżeli zwolnienie zostanie wydane w formie papierowej, nadal konieczne będzie dostarczenie zwolnienie w przeciągu 7 dni do pracodawcy pod rygorem obniżenia zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

Autor: Angelika Zarzycka, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Żródło