Nabór uczniów młodocianych

Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy ogłasza nabór uczniów młodocianych na rok 2018/2019 nauki teoretycznej w zwodzie fryzjer, w Branżowej Szkole I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przy ul.Kijowskiej 7.

3 letni okres nauki odbywa się w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy
Po ukończeniu nauki w wybranym zawodzie, uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i otrzymują tytuł Czeladnika.


DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ ZAWODU W RZEMIOŚLE:
– PROFESJONALNIE WYUCZYSZ SIĘ ZAWODU I ŁATWIEJ ZDOBĘDZIESZ PRACĘ
– TYTUŁ CZELADNIKA UPOWAŻNIA CIĘ DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
– TYTUŁ CZELADNIKA JEST HONOROWANY NA TERENIE PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ
-CZAS TRWANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU, ZALICZANY JEST DO STAŻU PRACY I EMERYTURY


Uwaga!!!
Uczniowie, którzy mają problem z nauką mogą uczęszczać tylko na samą praktykę – bez uczęszczania do szkoły.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych we wtorki i czwartki od godz.8:00-16:00, Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 10 Bydgoszcz, tel. (52) 322-22-81, tel.601 794-997