Wynagrodzenie uczniów młodocianych w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku