Dalsze wiadomości dotyczące młodocianych !!!

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej