PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY UCZNIW KLAS III

Informujemy że dnia 22.03.2020 odbędzie się próbny egzamin czeladniczy. Chętni do przystąpienia do egzaminu mogą zgłaszać się do dnia 29.02.2020 do Cechu Rzemiosł Różnych

Załączniki:

karta_zgłoszeniowa_egzamin_probny.pdf

Egzamin_probny_zawiadomienie.pdf

egzamin_czeladniczy_probny_karta_obserwacji.pdf