Ważny komunikat dotyczący uczniów pełnoletnich

W związku z piątkowym komunikatem Premiera Morawieckiego, iż w okresie od soboty 24 października do niedzieli 8 listopada br uczniowie branżowych szkół I stopnia branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Dotyczy to również uczniów którzy mają skończone 18 lat, ponieważ zgodnie z § 13 Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania „Młodociany, który przed ukończeniem nauki zawodu osiągnął pełnoletność, kończy tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.” Dlatego wszyscy uczniowie (nawet po skończonym 18 roku życia) odbywający u Państwa w zakładach praktyczną naukę zawodu, są zwolnieni z tego obowiązku do dnia 8 listopada br.