WAŻNE -Wraca kształcenie praktyczne !!!

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. ( uczniowie wracają na praktykę na dotychczasowych zasadach. Ilość godzin w zależności od wieku)