WAŻNE !!! DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH MAJĄCYCH UCZNIÓW W SZKOLE RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

w nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości przesyłam instrukcję zgłoszenia się na szczepienie przeciwko COVID-19. Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie podpisanego oświadczenia RODO (załącznik). Dyrekcja może zgłosić zainteresowanych tylko do 10 lutego 2021, dlatego prosimy o szybkie działanie. W celu rejestracji prosimy o przesłanie na adres mailowy Dyrekcji Szkoły:

agnieszka.naszko@szkolarzem.pl

następujących danych:

· Imię, · Nazwisko,

· Numer telefonu (opcjonalnie),

· PESEL,

Lub

· Imię,

· Nazwisko

· Numer telefonu (opcjonalnie),

· Data urodzenia,

· Seria i numer dokumentu tożsamości/paszportu

Z informacji przekazanych z MEN wynika, że w tej chwili nie będzie możliwe zarejestrowanie nauczycieli i innych osób w wieku 60 lat lub więcej, czyli urodzonych przed 1962 rokiem. Nauczyciele, którzy mają 60 lat lub więcej będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna. Jednak my prosimy aby te osoby wysłały już teraz swoje zgłoszenie, a Dyrekcja Szkoły zarejestruje zainteresowanych jak już będzie to możliwe.

W celu otrzymania załącznika RODO, prosimy o kontakt z Cechem.