WAŻNE !!! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM PISMEM

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się informacja o rozpoczęciu w drugim tygodniu lutego szczepień nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu-mistrzów szkolących, prowadzących naukę zawodu u pracodawców rzemieślników. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO. Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie MEN pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o pilne poinformowanie pracodawców-rzemieślników o możliwości szybszego zaszczepienia w ramach grupy nauczycieli i zgłoszenie się instruktorów nauki zawodu zainteresowanych szczepieniem bezpośrednio do dyrektora szkoły branżowej I stopnia, do której kierowani są młodociani pracownicy realizujący aktualnie naukę zawodu w tej firmie. Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 10 lutego br. W załączeniu przesyłamy prezentację zamieszczoną na stronie

www.gov.pl