70 lecie Cechu Rzemiosł Różnych

🔹Cech Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy został powołany 19.09.1951roku.  Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i był jednym z czterech utworzonych wówczas Cechów i zrzeszał rzemieślników działających na terenie miasta Bydgoszczy  i  powiatu.

Starszymi Cechów byli :

Kwiryn Kamiński  – fryzjer

Stanisław Sajdak – mechanik maszyn biurowych

Edmund Chmielewski – introligator

Stanisław Górecki  – fryzjer

Zbigniew Bigoński  – piekarz

Zbigniew Małecki – fotograf

Jan Stoppel – fryzjer

Mirosław Łataś  – fotograf

Jacek Stoppel -fryzjer

🎥Przypomnijmy jak świętowaliśmy w Hotelu City 70-lecie Cechu Rzemiosł Rożnych  w Bydgoszczy  dnia  14.01.2023

🔹Wydarzenie 70-lecia Cechu Rzemiosł Rożnych  w Bydgoszczy współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021 – 2030.