Walne Zgromadzenie Członków CRR

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 24 i 25 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Bydgoszczy zwołuję

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu, które odbędzie się

w dniu 17.05.2023 r (środa) o godz.10.30 w sali Konferencyjnej Domu

Rzemiosła 85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 10 II piętro.

Zgodnie z § 27 Statutu Cechu Walne Zgromadzenie jest zdolne do

podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 Członków

Cechu.

W razie braku wymaganej ilości Członków w pierwszym terminie, Walne

Zgromadzenie odbędzie się w tym samym dniu w drugim terminie

o godzinie 11.00, które będzie prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

W związku z planowanym obiadem i spotkaniem integracyjnym* po Walnym

Zgromadzeniu członków Cechu Rzemiosł Różnych

w przypadku niemożności przybycia na Walne Zgromadzenie, prosimy o

wcześniejsze poinformowanie telefoniczne lub sms Biura Cechu 601-794-997 do dnia 12.05.2023.

Starszy Cechu.

ps. Szczegółowe dane otrzymają Państwo zgodnie ze Statutem drogą pocztową.