EGZAMIN PRÓBNY W ZAWODZIE FRYZJER – 19.06.2024

EGZAMIN PRÓBNY W ZAWODZIE FRYZJER – 19.06.2024

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o organizowanym w dniu 19.06.2024 r. w siedzibie Izby (aula) próbnym egzaminie czeladniczym w zawodzie fryzjer. Egzamin przeznaczony będzie dla zainteresowanych uczniów I i II  klas branżowych szkół I stopnia z terenu działania KPIRiP w Bydgoszczy, których pracodawcy są członkami organizacji rzemieślniczych (Cechu).

Próbny egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer będzie obejmował umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie fryzjer stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U poz. 991 z późn. z 2020 r., poz. 635 z 2021 r., poz. 1087 i 1562, poz. 1109 z 2022 r.) w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

Nadzór nad wykonaniem zadań podczas próbnego egzaminu czeladniczego będą pełnić specjaliści z branży fryzjerskiej, którzy są jednocześnie członkami komisji egzaminacyjnej w zawodzie fryzjer powołanej przez Zarząd KPIRiP w Bydgoszczy. Wykonanie zadań będzie w trakcie trwania egzaminu omawiane, a wskazówki otrzymane ze strony profesjonalistów mogą okazać się bezcenne podczas przygotowań do egzaminu czeladniczego.

Dlatego prosimy o mobilizowanie mistrzów szkolących do zwalniania uczniów  z realizacji zajęć praktycznych w dniu, w którym odbędzie się próbny egzamin czeladniczy  w zawodzie fryzjer.

Na egzaminie próbnym w zawodzie fryzjer będą obowiązywały zadania określone  w karcie obserwacji i oceny etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.  

UCZNIOWIE KLAS 1:

1.       Nakręcanie trwałej ondulacji: stosując dwie, wybrane techniki nawijania, nawinąć 5 wałków wg. wybranych technik (20 minut).

2.       Wyciskanie fal na mokro na całej głowie (30 minut).

3.       Nakręcanie pierścieni: 2 rzędy płaskich oraz 2 rzędy spiralnych (20 minut).

UCZNIOWIE KLAS 2:

1.       Uczesanie fryzury wieczorowej o modnej linii (25 minut).

oraz do wyboru:

2.       Wykonanie strzyżenia (damskiego) w linii zgodnej z nowoczesnymi trendami mody fryzjerskiej (włosy w modnej tonacji kolorystycznej) oraz modelowania fryzury za pomocą suszarki oraz szczotek (50 minut).

lub

3.       Wykonanie strzyżenia fryzury klasycznej męskiej (włosy na karku wycieniowanie, bez użycia maszynki) oraz uczesanie fryzury klasycznej (50 minut).

Ponadto informujemy, że na prośbę przedstawicieli komisji egzaminacyjnej  w zawodzie fryzjer, kandydaci będą musieli przywieźć ze sobą na próbny egzamin główki treningowe wykonane z naturalnych włosów.

Jednocześnie komisja egzaminacyjna w zawodzie fryzjer wyraża nadzieję, że każdy kandydat przystępujący do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu, również będzie wyposażony w odpowiednie narzędzia do pracy oraz główki treningowe wykonane tylko z naturalnych włosów. Realizacja zadań egzaminacyjnych na odpowiednich główkach zwiększa szansę na ich prawidłowe wykonanie.

Udział w próbnym egzaminie czeladniczym w zawodzie fryzjer jest bezpłatny. Uczestnik ponosi jedynie koszty materiałów, w które musi być wyposażony, aby wykonać zadania egzaminacyjne.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie formularza zgłoszeniowego (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)  do Cechu, w którym zrzeszony jest pracodawca dnia 27.05.2024 roku.

Po otrzymaniu zgłoszeń od wszystkich zainteresowanych kandydatów, każdy uczestnik egzaminu zostanie pisemnie poinformowany o jego szczegółach przez Organizatora.